Ályktanir miðstjórnar Samiðnar

Ályktanir miðstjórnar Samiðnar

 

Samþykkt miðstjórnar um vaxandi atvinnuleysi og efnahagslegt hrun heimilanna

Miðstjórn Samiðnar lýsir fullri ábyrgð á hendur íslenskum stjórnvöldum á því ástandi sem nú ríkir í landinu. Við blasir meira atvinnuleysi en þekkst hefur í marga áratugi og framundan er efnahagslegt hrun þúsunda heimila. Orsakir þessa ástands er að stórum hluta heimatilbúinn vandi m.a. vegna óstjórnar í íslenskum efnahagsmálum til margra ára sem hefur einkennst af óstöðugu gengi, mikilli verðbólgu, stjórnlausri gróðahyggju og duglausu eftirliti hins opinbera með fjármálastarfsemi í landinu.

Miðstjórnin krefst þess að ríkisstjórnin móti skýra stefnu með hvaða hætti verði komist út úr því ástandi sem er að skapast í landinu og reynt verði með öllum tiltækum ráðum að draga úr afleiðingum þess fyrir einstaklinga, íslensk heimili og fyrirtæki. Koma verður gjaldeyrismálum þjóðarinnar í þannig horf að fyrirtæki og einstaklingar geti átt eðlileg viðskipti með gjaldeyri og til landsins berist nauðsynlegar vörur. Mikilvægt er að í þessum málum verði unnið hratt því engan tíma má missa. Ef ekkert verður aðhafst blasir við að mikill hluti atvinnulífsins stöðvast með ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

Mikilvægt er að bregðast nú þegar við vaxandi atvinnuleysi með því að móta skýra atvinnustefnu sem byggir á nýtingu íslenskra náttúruauðlinda og þess auðs sem býr í vel menntaðri þjóð. Opna þarf leiðir fyrir atvinnulaust fólk svo það geti viðhaldið og aukið þekkingu sína og styrkt sig á vinnumarkaði. Jafnhliða þarf að tryggja því fjárhagslega afkomu m.a. með því að tryggja því rétt til atvinnuleysisbóta samhliða formlegu námi þar til réttur til námslána skapast.

Mikilvægt að auka verklegar framkvæmdir

Í því atvinnuástandi sem er að skapast á íslenskum vinnumarkaði m.a í bygginga- og mannvirkjagerð telur miðstjórn Samiðnar mikilvægt að farið verði í auknar verklegar framkvæmdir á vegum sveitarfélaga, ríkisins og orkufyrirtækjanna. Mikilvægt er að reynt verði að tryggja áframhaldandi framkvæmdir í Helguvík og unnið verði af fullum krafti við undirbúningsframkvæmdir við álverið á Bakka og ljúka sem fyrst rannsóknum á orkugetu svæðisins.
Framkvæmdir við orkufrekan iðnað og uppbygging orkuvera geta skipt sköpum og dregið verulegu úr áhrifum kreppunnar og þannig flýtt fyrir bata íslensks í efnahagslífs. Þá er mikilvægt er að verktími og útboðseiningar verði skipulagðar með þeim hætti að það falli vel að íslenskum vinnumarkaði.