Evrópska vinnuverndarvikan

   
Evrópska vinnuverndarvikuna 2011 verður haldin 24. -28. október nk. Þema vikunnar er öryggi við viðhaldsvinnu og er sérstaklega horft til viðhalds véla og tækja. Slagorð vikunnar er: ,,ÖRUGGT VIÐHALD – ALLRA HAGUR.”  Vinnuverndarvikan er kjörið tækifæri fyrir stjórnendur og starfsmenn til efla það vinnuverndarstarf sem þegar er til staðar. Fyrirtæki eru hvött til að nýta sér upplýsingar um öryggi við viðhaldsvinnu sem er að finna hér. Á heimasíðu Vinnueftirlitsins er bæði að finna efni tengt vinnuverndarvikunni og gerð áhættumats.


Vikan verður að þessu sinni notuð til að kynna fyrir atvinnulífinu áhættumat í tengslum við viðhaldsvinnu og þá sérstaklega hvað varðar viðhald véla og tækja. Áhættumatið eins og það er kallað, heitir formlega skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Það er lögbundin skylda allra atvinnurekenda að sjá til þess að áhættumat sé unnið fyrir viðkomandi vinnustað. Í vinnuverndarvikunni eru ýmsir viðburðir, m.a. verður haldin ráðstefna þriðjudaginn 25. október á Grand Hótel Reykjavík kl. 13 -16. Á dagskrá verða fyrirlestrar og fyrirtæki sem skara fram úr í vinnuvernd verða verðlaunuð. Allir eru velkomnir. Aðgangur er ókeypis. Sjá dagskrá.

Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 , kölluð vinnuverndarlögin.  Fjallað er um áhættumat starfa, öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði og vinnuverndarstarf í Reglugerð um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum nr. 920/2006. Vinnuverndarlögin og allar reglugerðir sem heyra undir þau er að finna á heimasíðu Vinnueftirlitsins.

Örugg viðhaldsvinna
Kynning á vinnuverndarviku
Sjá dagskrá ráðstefnu þriðjudaginn 25. október
Heimasíða Vinnueftirlitsins