Desemberuppbót 2011


Almennt er desemberuppbót fyrir 2011 miðað við fullt starf:


kr. 48.800 fyrir + kr. 15.000


Á árinu 2011 greiðist sérstakt álag á desemberuppbót, kr. 15.000.


Uppbótin greiðist eigi síðar en 15. desember ár hvert, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.

Iðnnemar fá greidda desemberuppbót í samræmi við vinnuframlag, þ.e. þurfa ekki að hafa skilað 12 vikum í vinnu á árinu.


Reikniregla fyrir iðnnema og starfsmenn hluta úr ári.  

(48.800 + 15.000) kr.63.800 deilt með 45 - sinnum unnar vikur (líka des.) þá fæst út upphæð á desemberuppbót. Þar sem um er að ræða vinnu hluta úr degi má fara þá leið að deila í kr. 63.800 með 1800 klst. = 35,44 krónur og margfalda þær með tímafjölda starfsmanns í dagvinnu á árinu = desemberuppbót. ATH að reikna með áætlaðan tímafjölda desember.

Desemberuppbót hjá ríkinu er kr. 48.800 og sérstakt álag kr. 15.000.
Desemberuppbót hjá Reykjavíkurborg er kr. 54.000.
Desemberuppbót hjá öðrum sveitarfélögum er kr. 75.500.

Desemberuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Greiða ber öll gjöld og skatta af desemberuppbót eins og af öðrum launum.

Til athugunar allan ársins hring.
 Áunna desemberuppbót og orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótanna. Sama gildir um öll laun þar með talið orlof.

Sjá útreikning desemberuppbótar.