Viðurkenning á erlendu starfsnámi

Recognition of foreign vocational qualifications / Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Umsókn um mat og viðurkenningu á menntun og starfsreynslu erlendis frá, til starfa í löggiltri starfsgrein. Sjá hér

Application for an evaluation and recognition of a professional qualification and working experience to work in a certified trade. Information

Wniosek o wydanie opinii i uznanie wykształcenia i doświadczenia zawodowego zdobytego za granicą w zawodzie regulowanym. Informacja

untitled 384984838