Hlutverk

FIT er stéttar- og fagfélag fyrir iðnaðarmenn og starfsfólk í tæknigreinum en megintilgangur þess er að auka fjárhagslegt öryggi og lífsgæði félagsmanna. Hagmunagæsla fyrir félagsmenn er aðalverkefni félagsins sem segja má að grundvallist á neðangreindum stoðum:

Á grundvelli mánaðarlegra gjalda frá félagsmönnum og vinnuveitendum þeirra starfrækir félagið fimm sjóði;

  • Félagssjóð með það að markmiði að auka gæði og þjónustu við félagsmenn.
  • Sjúkrasjóð með það að markmiði að styðja fjárhagslega við félagsmenn verði þeir fyrir áföllum sem leiða til (a) tekjutaps vegna fjarveru frá vinnu  eða (b) aukinna útgjalda vegna veikinda.
  • Orlofssjóð með það að markmiði að auka orlofsmöguleika fólks bæði innanlands og erlendis en sjóðurinn á 31 orlofshús á Íslandi en býður aðra valkosti erlendis.
  • Menntasjóð með það að markmiði að styrkja félagsmenn til að sækja margskonar námskeið tómstunda eða atvinnutengd.
    Félagið styður jafnframt með beinum og óbeinum hætti við hvers kyns sí- og endurmenntun félagsmanna, einkum í gegnum fagtengdar fræðslumiðstöðvar.
  • Verkfallssjóð í þeim tilgangi að veita félagsmönnum fjárhagslega aðstoð komi til verkfalls .

– Hvers kyns upplýsingar, aðstoð eða ráðgjöf um kjara- og starfstengd mál eru einnig veittar til félagsmanna og vinnuveitenda þeirra á skrifstofu félagsins.

FIT er aðili að Samiðn sem jafnframt er aðili að ASÍ.

Sjá einnig: Hvað gerir stéttarfélagið fyrir þig?