Upplýsingar fyrir launagreiðendur

Iðgjöld

 • Félaganúmer FIT er F455
 • Félagsgjald er 0,8% af heildarlaunum félagsmanns
 • Félagsgjaldið greiðist ásamt öðrum gjöldum til viðkomandi innheimtuaðila (lífeyrissjóðs)
 • S455 – Sjúkrasjóðsgjald 1% af heildarlaunum.
 • O455 – Orlofssjóðsgjald er 0,25% af heildarlaunum félagsmanns og greiðist af launagreiðanda.
 • R430 – Launagreiðandi greiðir 0,10% gjald af heildarlaunum félagsmanns í endurhæfingarsjóð.

Menntagjöld

  • E401 – byggingargreinar og þjónustugreinar: 0,5 % af heildarlaunum.
  • E462 – blikksmíði: 0,5 % af heildarlaunum .
  • E460 – vél- og stálsmíði: 0,5 % af heildarlaunum.
  • E461 – bílgreinar: 0,8% af heildarlaunum.
  • E421 – vélstjórar 1,1% af heildarlaunum.

Innheimtuaðilar

Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks er atvinnurekanda skylt að halda eftir af launum starfsmanns iðgjaldi hans til viðkomandi stéttarfélags samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar greina. Þannig greiða félagsmenn félagsgjald, en atvinnurekandi heldur því eftir af launum.

Skila þarf inn skilagreinum vegna stéttarfélagsiðgjaldanna til lífeyrissjóðanna.

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu lífeyrissjóðanna og með því að smella á viðkomandi lífeyrissjóð hér að neðan ferðu á heimasíðu þeirra.
Innheimta stéttarfélagsiðgjalda fer fram hjá neðangreindum lífeyrissjóðum.

Birta lífeyrissjóður

Sundagörðum 2, 104 Reykjavík
Kennitala: 430269-0389

Sjá nánari upplýsingar á vef Birtu.

Festa lífeyrisjóður

Kennitala 571171-0239
Nr. sjóðs 800

Reikningar Festu lífeyrissjóðs:

 • Reykjanesbær:  0121-26-6666
 • Selfoss:              0152-26-9520
 • Akranes:            0552-26-200010

Sjá nánari upplýsingar á vef Festu lífeyrissjóðs.

Sjúkra og orlofssjóður

Í 6. gr. laga nr. 55/1980 segir að öllum atvinnurekendum sé skylt að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði viðkomandi stéttarfélaga, iðgjöld þau sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um hverju sinni og samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar greina.