Iðgjöld

Félaganúmer FIT er F455
Félagsgjald er 0,8% af heildarlaunum félagsmanns

Félagsgjaldið greiðist ásamt öðrum gjöldum til viðkomandi innheimtuaðila (lífeyrissjóðs)